Aegon Levensloop Pensioen
Zet nu alvast geld opzij om later ook lekker van het leven te kunnen blijven genieten. Want hoe het in de toekomst met ons pensioen zal gaan, blijft koffiedik kijken. Zal uw pensioen toereikend zijn om echt van een oude dag te kunnen genieten? Met AEGON Levensloop Pensioen regelt u dat zelf. AEGON Levensloop Pensioen biedt ook de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken en financieel toch alles- of zelfs méér te kunnen doen.
 

 
Werp een blik op uw financiele toekomst
Bij veel mensen is er tegenwoordig sprake van een zogenaamd pensioengat. Vaak zonder dat men zich daarvan bewust is. Om later niet voor vervelende verrassingen te komen staan, is het verstandig dat nu uit te zoeken. Daarbij kan een blik werpen in uw financiele toekomst natuurlijk geen kwaad. Of u nu tot uw 65ste wilt blijven werken of er toch stilletjes aan denkt om het arbeidzame leven eerder vaarwel te zeggen, uw adviseur kan u exact vertellen wat AEGON Levensloop Pensioen in uw situatie voor u kan doen.
 
Uw premie wordt belegd in een solide fonds naar keuze
AEGON Levensloop Pensioen combineert beleggen met verzekeren. U betaalt een premie die na aftrek van kosten en premie voor de overlijdensdekking telkens wordt belegd in één of meer solide beleggingsfondsen van AEGON. Elk van die AEGON fondsen heeft zijn eigen risico- of rendementsprofiel. Zo kunt u kiezen voor een fonds met meer zekerheid en een lagere rendementsverwachting, maar ook voor een fonds met meer risico en een hogere rendementsverwachting. Op de einddatum van de verzekering komt het opgebouwde kapitaal vrij. Daarmee koopt u vervolgens een lijfrente. Een lijfrente is een recht op periodieke uitkeringen ('rente') die afhankelijk is van het leven van een mens ('lijf').
 
Als u er over een paar jaar anders over denkt
Uw AEGON Levensloop Pensioen verandert met u mee. U kunt uw verzekering namelijk tussentijds altijd aanpassen aan veranderde omstandigheden. Zo kunt u de einddatum uitstellen, maar ook voor een ander fonds kiezen. Of misschien wilt u een overlijdensuitkering meeverzekeren voor uw nabestaanden.
 
Met AEGON Levensloop Pensioen uw bedrijfsspaarregeling echt laten renderen
Als u deelneemt aan een bedrijfsspaarregeling, is AEGON Levensloop Pensioen helemaal geknipt voor u. U ontvangt van het geld dat maandelijks voor u op een geblokkeerde bankrekening wordt gestort, maar een bescheiden rente. Omdat AEGON Levensloop Pensioen aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, mag u het geblokkeerde geld gebruiken voor de premiebetaling. (In dat geval moet de overlijdensdekking aan bepaalde voorwaarden voldoen) En omdat de premie tot een bepaald bedrag aftrekbaar is, kan deze regeling extra voordeel opleveren. Uw adviseur kan dit zo voor u regelen.
 
Even op premievakantie
Het aardige van AEGON Levensloop Pensioen is dat u premievakantie kunt nemen. Omdat het betalen van de premie u bijvoorbeeld even niet uitkomt. Zo'n premievakantie kan bij maand- of kwartaalbetaling drie maanden per jaar duren. Voorwaarde om van zo'n vakantie gebruik te maken is wel dat de overeenkomst al anderhalf jaar loopt. En, zo'n premievakantie heeft natuurlijk wel gevolgen voor de hoogte van het eindbedrag.
 
Nieuwsgierig? Bel ons nu!
Bent u nieuwsgierig geworden? Begrijpelijk: AEGON Levensloop Pensioen biedt u een unieke mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor de toekomst. Maar natuurlijk wilt u meer weten over de premie, de verzekering, de rendementen, de percentages en de voorwaarden. Neem dus snel contact op voor een vrijblijvende afspraak.
 
Financiele Bijsluiter
Voor AEGON Levensloop Pensioen is een Financiele Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt.AEGON Levensverzekering N.V. onderschrijft de Code Rendement en Risico.
 
LET OP!
Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze spaarkasovereenkomst loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld  uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald, garanderen niets voor de toekomst.
 
De belangrijkste voordelen
  • Ook later een goed inkomen
  • Zelf de datum vaststellen waarop uw inkomen beschikbaar komt
  • Zekerheid voor uw nabestaanden
  • Zelf bepalen in welke fondsen uw geld wordt belegd